khóa học Multimedia tại MAC Arena 1
khóa học Multimedia tại MAC Arena

GIẢNG VIÊN TẠI MAC – Hệ Thống Đào Tạo Digital Đa Phương Tiện 

Hầu hết giảng viên tham gia giảng dạy chương trình tại MAC đều tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ hoặc là chuyên gia trong môn mình dạy ở các trường, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc tại các công ty trong, ngoài nước và có Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm do Việt Nam và quốc tế.

Thạc sĩ Nguyễn Hữu Phát

Giảng viên Social Media

Cô Vũ Anh Linh

Giảng viên Social Media

Thạc sĩ Võ Văn Mỹ

Giảng viên SEO, Website

Thầy Lê Hữu Chí

Giảng viên Video

Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Chung

Giảng viên Content Digital Marketing

Thạc sĩ Thái Hữu Phát

Giảng viên OmniChannel